Hello and welcome to S&P Laboratory

บริษัท S&P Laboratory จำกัด โรงงานผลิตอาหารเสริม และ ผลิตครีม ผลิตอาหารเสริม และ ครีม ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมทุกอย่าง และมีใบอนุญาตโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย และใบอนุญาตสำหรับการผลิตอาหารเสริม ครบตามระเบียบ อย. ทุกประเภท

อะไรที่เราหมอบให้กับท่าน

ตลอดระยะเวลาที่เราเปิดให้บริการด้านอาหารเสริมมาเราและทีมงานมีความทุ่มเทต่อสินค้าและให้คุณสินค้าได้มาตรฐานสากลและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและบริษัทได้เดินเรื่อง การขอใบรับรองของ(อ.ย)ให้กับท่านอีกด้วย

สินค้าที่ขายดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์หมวดลดน้ำหนัก 90%
ผลิตภัณฑ์อาหารบำรุงผิว 75%
อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง 60%
อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย 45%